• เขื่อนกระเสียวลือนาม

  • ธรรมชาติงามล้ำ

  • วัฒธรรมตะเพินคี่

  • อุทยานดีสนสองใบ

  • เพื่อนพร้อง น้องพี่ สาสุขฯ ด่านช้าง

  • สามัคคี คือพลัง

  • พอเพียง ก็เพียงพอ

  แจ้งให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ปรับเวอร์ชั่นของโปรแกรม HOSxP PCU 3.58.12.7b
ได้เลยครับ...  อย่าลืม

1. Upgrade Structure,

2. Serial Check  และ  

3. Check/Repair Table

What new in:  HOSxP PCU 3.58.12.7b
     - ในเวอร์ชั่นนี้มีตาราง  4,452 Tables (เดิม Version: 3.58.9.19 มี 4,309 Tables) เพิ่ม 143 Tables
     - ปรับปรุงระบบส่งออกข้อมูล จาก 50 แฟ้ม เป็น 53 แฟ้ม ( CANCER , SCHOOL , STUDENT )
     - ปรับปรุงระบบส่งออกข้อมูล สามารถเลือกส่งข้อมูล 50 แฟ้ม หรือ 53 แฟ้มได้
     - แก้ Bug HOSxP PCU 3.58.9.19 ให้ส่งออกแฟ้ม FUNCTIONAL จากการคีย์ข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพ

      ดาวน์โหลด HOSxP PCU version ล่าสุดได้ที่เมนู  ดาวน์โหลด

 

คุณชูชาติ  กลิ่นสาคร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข  สุพรรณบุรี ประจำปี  2558

 

     

 

และอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ประจำปี 2558  พร้อมกับคุณสุดใจ  ชาวโพธิ์หลวง รับรางวัลตำบลจัดการสุขภาพทั่วหน้าดีเด่น ประจำปี2558

พี่น้องชาวสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง  ขอแสดงความยินดี กับคุณพี่ ชูชาติ  กลิ่นสาคร และ คุณพี่สุดใจ  ชาวโพธิ์หลวง ด้วยครับ  !

Saturday the 20th - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง @ power by Danchang Tream