• เขื่อนกระเสียวลือนาม

  • ธรรมชาติงามล้ำ

  • วัฒธรรมตะเพินคี่

  • อุทยานดีสนสองใบ

  • เพื่อนพร้อง น้องพี่ สาสุขฯ ด่านช้าง

  • สามัคคี คือพลัง

  • พอเพียง ก็เพียงพอ

คุณกิตติศักดิ์  แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุโลก

ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข สุพรรณบุรี ประจำปี 2559

 

Saturday the 20th - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง @ power by Danchang Tream