• เขื่อนกระเสียวลือนาม

  • ธรรมชาติงามล้ำ

  • วัฒธรรมตะเพินคี่

  • อุทยานดีสนสองใบ

  • เพื่อนพร้อง น้องพี่ สาสุขฯ ด่านช้าง

  • สามัคคี คือพลัง

  • พอเพียง ก็เพียงพอ

 

ลงข้อมูลให้ครบ  กดตรวจสุขภาพฟัน

 ลงข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะ  ประเภทผู้รับบริการ   สถานที่  และ สภาวะปริทนต์

 

ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ก็เช่นเดียวกันไปที่บัญชี 2

 

กดตรวจสุขภาพฟัน  ตามรูป

 

ลงข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะ  ประเภทผู้รับบริการ   สถานที่  และ สภาวะปริทนต์

 

 

Tuesday the 19th - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง @ power by Danchang Tream