• เขื่อนกระเสียวลือนาม

  • ธรรมชาติงามล้ำ

  • วัฒธรรมตะเพินคี่

  • อุทยานดีสนสองใบ

  • เพื่อนพร้อง น้องพี่ สาสุขฯ ด่านช้าง

  • สามัคคี คือพลัง

  • พอเพียง ก็เพียงพอ

 

ลงข้อมูลให้ครบ  กดตรวจสุขภาพฟัน

 ลงข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะ  ประเภทผู้รับบริการ   สถานที่  และ สภาวะปริทนต์

 

ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ก็เช่นเดียวกันไปที่บัญชี 2

 

กดตรวจสุขภาพฟัน  ตามรูป

 

ลงข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะ  ประเภทผู้รับบริการ   สถานที่  และ สภาวะปริทนต์

 

 

1. ใบรับเวชภัณฑ์จาก  สสอ.

2. ใบรับเวชภัณฑ์จาก  ร.พ. (ยาเรื้อรัง)

3. ใบรับเวชภัณฑ์  สมุนไพร

4. ใบรับเวชภัณฑ์จาก ร.พ. (ทันตกรรม)

5. ใบเบิกเวชภัณฑ์จากสต็อกใน

6. ใบคุมเวชภัณฑ์หมดอายุ

7. stock card

8. คงเหลือสต็อก นอก

9.คงเหลือสต็อกใน

Saturday the 20th - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง @ power by Danchang Tream