• เขื่อนกระเสียวลือนาม

  • ธรรมชาติงามล้ำ

  • วัฒธรรมตะเพินคี่

  • อุทยานดีสนสองใบ

  • เพื่อนพร้อง น้องพี่ สาสุขฯ ด่านช้าง

  • สามัคคี คือพลัง

  • พอเพียง ก็เพียงพอ

Invalid ICD-10 (27)
ยกเลิกการใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
Code Description


A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin
B9680 Helicobacter pyroli as the cause of diseases classified to other chapters (TM)
B9688 Other specified bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters (TM)
C832 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma, mixed small and large cell (diffuse)
C834 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma, Immunoblastic (diffuse)
C836 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma, undifferentiated (diffuse)
C842 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas, T-zone lymphoma
C843 Lymphoepithelioid lymphoma
C850 Lymphosarcoma
C881 Alpha heavy chain disease
C912 Subacute lymphocytic leukaemia
C941 Chronic erythraemia
C945 Acute myelofibrosis
C952 Subacute leukaemia of unspecified cell type
C961 Malignant histiocytosis
C963 True histiocytic lymphoma
D463 Myelodysplastic syndromes, refractory anaemia with excess of blasts with transformation
D752 Essential thrombocytosis
D760 Langerhans' cell histiocytosis, not elsewhere classified
H547 Unspecified visual loss
K350 Acute appendicitis with generalized peritonitis
K351 Acute appendicitis with peritoneal abscess
K359 Acute appendicitis, unspecified
K511 Ulcerative (chronic) ileocolitis
L89 Decubitus ulcer
N180 End-stage renal disease
N188 Other chronic renal failure

Saturday the 20th - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง @ power by Danchang Tream