• เขื่อนกระเสียวลือนาม

  • ธรรมชาติงามล้ำ

  • วัฒธรรมตะเพินคี่

  • อุทยานดีสนสองใบ

  • เพื่อนพร้อง น้องพี่ สาสุขฯ ด่านช้าง

  • สามัคคี คือพลัง

  • พอเพียง ก็เพียงพอ

mers helfupdate13062558 copy 1

 

               สถานการณ์ในประเทศไทย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จำนวน 1 ราย เป็นชายชาวตะวันออกกลาง เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นเล็กน้อย และรับการรักษาอยู่ห้องแยกโรค ทั้งนี้มีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด และมีการใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายโรคอย่างสูงสุด ประเทศไทยได้มีระบบเฝ้าระวัง ตรวจจับโรคดังกล่าวอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/node/271

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลด่านช้าง นพ.ชัยวัฒน์  จัตตุพร  นพ.สสจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางคนึงนิจ  สมบูรณ์ผล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) , นายชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายชรัช  พรอำนวยลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในฐานะภาคประชาชน และหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ออกนิเทศงานแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  คปสอ.ด่านช้าง โดยมี นพ.ละเอียด  นาคใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง, นายสุ่ยถิน  แซ่ตัน สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่จาก คปสอ.ด่านช้าง ร่วมรับการนิเทศงานและให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ลงไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน รพ.สต.และบุคลากรในโรงพยาบาล อีกทั้งร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้วย

Saturday the 20th - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง @ power by Danchang Tream