• เขื่อนกระเสียวลือนาม

  • ธรรมชาติงามล้ำ

  • วัฒธรรมตะเพินคี่

  • อุทยานดีสนสองใบ

  • เพื่อนพร้อง น้องพี่ สาสุขฯ ด่านช้าง

  • สามัคคี คือพลัง

  • พอเพียง ก็เพียงพอ

แผนการจัดซื้อวัสดุ รพสต.

1.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.องค์พระ

2.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านพุหวาย

3.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านกล้วย

4.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านทับกระดาษ

5.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านทับผึ้งน้อย

6.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านห้วยขมิ้น

7.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านหนองอุโลก

8.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านพุน้ำร้อน

9.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านวังยาว

10.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านดงรัง

11.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.นิคมกระเสียว

12.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านทุ่งมะกอก

13.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.หนองมะค่าโมง

14.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.ด่านช้าง

15.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.ห้วยแห้ง

16.แผนจัดซื้อวัสดุ รพสต.บ้านโป่งค่าง

17.แผนจัดซื้อวัสดุ สสอ.ด่านช้าง ปี 62

Tuesday the 19th - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง @ power by Danchang Tream