• เขื่อนกระเสียวลือนาม

  • ธรรมชาติงามล้ำ

  • วัฒธรรมตะเพินคี่

  • อุทยานดีสนสองใบ

  • เพื่อนพร้อง น้องพี่ สาสุขฯ ด่านช้าง

  • สามัคคี คือพลัง

  • พอเพียง ก็เพียงพอ

บ่ายวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  รับฟังการบรรยายสรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการ คปสอ.ด่านช้าง (รอบที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นพ.ละเอียด นาคใหม่ ผอก.รพ.ด่านช้างนายสุ่ยถิน แซ่ตัน สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่จาก คปสอ.ด่านช้าง ร่วมให้การต้อนรับและฟังการสรุปผลการนิเทศงาน

Saturday the 20th - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง @ power by Danchang Tream