ขอบคุณเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลด่านช้าง ทุกท่าน
ทุกแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเท ร่วมพัฒนามาโดยตลอด

   
       
 

Copyright © 2008 danchanghospital All rights Reserved.
Tel. 0-3559-5032, 0-3550-9433 e-mail : hdanc137@gmail.com