ข่าวทั่วไป
โรงพยาบาลด่านช้าง

logo

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลด่านช้าง ทุกท่าน
ทุกแรงกาย แรงใจที่ทุ่มเท ร่วมพัฒนามาโดยตลอด


วิสัยทัศน์ คุณภาพได้มาตรฐาน เป็นโรงพยาบาลของชุมชน ทุกคนมีความสุข


 
ข่าวประชาสัมพันธ์  

b1 โครงการปลอดบุหรี่ และความก้าวหน้า งวดที่ 1
b1โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

b1 อย่าให้คนที่รักจากไปเพราะไข้เลือดออก ภัยใกล้ตัวของท่าน
b1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
b1 คำแนะนำเรื่องไทรอยด์
b1 ผลไม้ทายนิสัย
b1 คำแนะนำผู้ป่วยโรคลมชัก
b1 ล้างสารพิษด้วยผลไม้

ติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
ข้อมูลประชากร

โทรศัพท์ / โทรสาร
0-3559-5032 Tel
0-3550-9433 Fax
เบอร์ภายใน

อีเมล์

หน่วยงานสาธารณสุข

กิจกรรมคุณภาพ
HA
กิจกรรม ESB
กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรมชมรมจักรยาน
กิจกรรมชมรมแอโรบิค
หน่วยงานภายใน รพ.
เปิดบริการตรวจรักษาตามวันและเวลาราชการ
กิจกรรมโรงพยาบาลสู่ชมชน


จันทร์-ศุกร์     - ตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด
                      คลินิกร่มไทร คลินิกยาเสพติด เลิกบุหรี่
จันทร์            - คลินิกฝากครรภ์  
อังคาร           - คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกวางแผนครอบครัว
                       คลินิกวัยงาม
ตรวจหลังคลอด คลินิกวัณโรค
พุธ                - คลินิกเบาหวาน คลินิกหอบหืด คลินิกจิตเวช
พฤหัสบดี       - คลินิกโรคหัวใจ คลินิกฝากครรภ์
                       คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง หน่วยประสานชุมชน
ศุกร์               - คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกไทรอยด์ คลินิกลมชัก คลินิกเด็กดี


                    เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
     รับตรวจรักษาคนไข้หนัก-อุบัติเหตุฉุกเฉิน-คลอดบุตร
                         โทร 0-3559-5032

ส่วนราชการ
Intranet (webhis)
อินเตอร์เน็ตภายใน รพ.
 
Copyright © 2008 www.danchanghospital.com All rights Reserved.
Tel. 0-3559-5032, 0-3550-9433 e-mail : w_chimchang@hotmail.com