โรงพยาบาลด่านช้างได้ผ่านการรับรองกระบวนคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยได้รับผ่านการพิจารณารับรองคุณภาพผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลและเห็นชอบรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลด่านช้าง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

 

รวมพลคนสุขภาพดีวิถีด่านช้าง ณ เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี


โรงพยาบาลด่านช้าง รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนต่อต้านคอร์รับชั่น

 

   

โรงพยาบาล  

   
© โรงพยาบาลด่านช้าง copy 2017 94 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 0-3559-5032 โทรสาร 0-3559-6053