ขอบคุณทีมนำในการเดิน วิ่ง เก็บขยะ "รวมพลคนสุขภาพดีวิถีด่านช้าง ครั้งที่8"
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม มากๆครับ ครั้งต่อไป พุธที่ 18 เมษายน ครับ

 

รวมภาพกิจกรรม วัน อสม. แห่งชาติ

 

 

 

 

   

โรงพยาบาล  

   
© โรงพยาบาลด่านช้าง copy 2017 94 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 0-3559-5032 โทรสาร 0-3559-6053