กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
This bridge is very long
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
   

โครงการเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งการให้กำลังใจ ชมรมผู้สูงอายุ กิ่งกาชาด สโมสรไลออนส์อำเภอด่านช้าง

มอบเงินให้ผู้ป่วย

1.ผู้ป่วยไร้ญาติ 2 รายๆละ 4,000 บาท

2.ผู้ป่วยยากจน 11 รายๆละ 1,000 บาท

3.มอบให้ห้องพยาบาลชั้น 3-4 ตึกผู้ป่วยใน สำหรับซื้อแพมเพิด ชั้นละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 25,600 บาท

ขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำไว้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสพแด่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน กิจการต่างๆเจริญรุ่งเรือง สุขภาพสมบูลย์แข็งแรงตลอดไป 

   
   
   
   

โรงพยาบาล  

   
© โรงพยาบาลด่านช้าง copy 2017 94 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 0-3559-5032 โทรสาร 0-3559-6053