ประกาศโรงพยาบาลด่านช้าง

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน เอกสารดาวน์โหลดแผ่นที่1,เอกสารดาวน์โหลดแผ่นที่2,เอกสารดาวน์โหลดแผ่นที่3

 

   
© โรงพยาบาลด่านช้าง copy 2017 94 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 0-3559-5032 โทรสาร 0-3559-6053