1. กลุ่มเป้าหมายประชากร DBPOP ปี 58    
  2. กลุ่มเป้าหมายมะเร็งปากมดลูกปี 58    
  3 กลุ่มเป้าหมายประชากร DBPOP ปี 58 ตามความต้องการ    
  ============================    
  4. กลุ่มเป้าหมายประชากร DBPOP ปี 59    
  5. กลุ่มเป้าหมายประชากร DBPOP ปี 59 ตามความต้องการ